Agenda

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden) ontvangt u gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest
Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Kick Off docenten/mentoren
Oktober 2021

Informeren ouders (uitnodiging versturen en/of spreektijd ouderavond) 
Eerste helft schooljaar

Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor het Beroepenfeest

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
2 weken voor het Beroepenfeest

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
22 maart | Sfeerhaven, Westelijke Havendijk 10A Roosendaal | Aanvang 16.30 uur

Beroepenfeest
12 april 2022

Werkbezoeken Doe Dag
11 mei 2022  bij u op locatie

Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
mei/juni 2022

Evaluatie en rapportage
juni 2022

 
VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: