Corona update en agenda
CORONA UPDATE
 

Bericht d.d. 13-01-2021
Door de ingrijpende maatregelen is het voor ons duidelijk geworden dat we nu echt een besluit moesten nemen en een fysiek Beroepenfeest er dit jaar helaas niet in zit. In plaats daarvan maken we deze editie gebruik van het alternatief Digimatch. Hoewel er niets gaat boven de persoonlijke ontmoetingen op het échte Beroepenfeest kunnen de leerlingen met Digimatch toch persoonlijk contact leggen binnen het lokale Roosendaal On Stage beroepsnetwerk en geholpen worden bij hun beroepskeuze. De werkbezoeken van leerlingen aan de bedrijven tijdens de Doe Dag 13 april vinden in principe fysiek plaats volgens de bestaande formule. 

Voor schooljaar 20-21 staan het Beroepenfeest en de Doe Dag weer gepland! Of dit volgens ons gebruikelijke concept kan, of in aangepaste vorm plaatsvindt, is afhankelijk van de dan geldende RIVM maatregelen en de Veiligheidsregio.

We hebben een coronaproof versie en noodscenario’s achter de hand, mocht dat noodzakelijk zijn. Het wordt in elk geval een #vmbodoetertoe-dag waar jongeren van het vmbo hun toekomstdromen kunnen delen. Want ook zij hebben in deze tijd veel in moeten leveren, waaronder praktijkervaringen en contacten met het bedrijfsleven. Vmbo-ers zijn uw en onze toekomstige collega’s & werknemers, en ze hebben uw hulp bij hun (levens)loopbaan) juist nu hard nodig. Want wel of geen corona, hun keuzeproces gaat gewoon door. 

Indien u zich heeft aangemeld via de website (pagina Aanmelden), houden we u per mail van de voortgang op de hoogte. 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de projectleider.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AGENDA

Periode vanaf Kick Off docenten/mentoren tot Beroepenfeest

Werving beroepsbeoefenaren door projectleider
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Kick Off docenten/mentoren
Oktober 2020

Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Digimatch

Leerlingtraining Junior Networking op scholen
Ntb

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren en matchmakers
ntb

Digimatch
Week 10 - maart 2021 
Week 13

Werkbezoeken Doe Dag
11 mei 2021 | bij u op locatie

Leren van en na On Stage
Mentoren en leerlingen werken aan reflectie met het On Stage leerling Paspoort en geven vervolg aan onderhouden van het nieuwe netwerk

Enquête en follow up
mei/juni 2021

Evaluatie en rapportage
juni 2021

 
VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: