Partners en support

LANDELIJKE PARTNERS
Hoofdbegunstigers
Fonds 21  -    VSBfonds

Landelijke Partners
Innovam  / OOMT  -  OOM  -  STL 

SAMENWERKINGEN
Business Print   -   Content Power   -  Qompas   -   Profiel ASL  -  Hogiaf  -  Wij Techniek

AMBASSADEURS
Mariette Hamer - Kim Putters - Michaël van Straalen - Adnan Tekin - Ton Heerts - Tof Thissen - Jos de Blok - prof. Dr. Marinka Kuijpers - Marianne Zwagerman  - Arnon Grunberg - Pieter Derks - Carry Roozemond - prof. Dr. Marc Vermeulen - prof. Dr. Ben Dankbaar - Wouke van Scherrenburg - Karin Straus - Dirk van der Spoel - Erik van Muiswinkel - Pierre Wind - Peter Sprinkhuizen - Prof. dr. Monique Volman - Marjan van den Berg - Hans Kamp - Joël Batenburg - Pieter Jouke.

ALLES MAG JE WORDEN. BEHALVE ONGELUKKIG. BELOOFD?
Dit is de titel van een gedicht wat is geschreven door Erik Menkveld (*1959 - †2014). Het gedicht schreef Menkveld bij de geboorte van zijn dochter. Wij kregen toestemming van Erik Menkveld om het te gebruiken als titelgedicht voor On Stage. Menkveld heeft dit gedicht bij twee Beroepenfeesten voorgedragen voor honderden On Stage leerlingen.

STICHTING BACKSTAGE
Stichting Backstage helpt ons bij het realiseren van onze missie. Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: de heer J. Bovelander
Secretaris en penningmeester: de heer J. Bremer
Bestuurslid: de heer T. Plichta
Adviseur: de heer R. van Pelt 

Doel
Ten behoeve van ‘good governance’ en borging van VMBO On Stage is op 14 mei 2012 Stichting Backstage opgericht. De Stichting beoogt niet het maken van winst en houdt zich oa bezig met het transparant en correct beheren, toedelen en verantwoorden van de door fondsen toevertrouwde gelden ter realisatie van de (lokale) VMBO On Stage projecten. De Stichting is gevestigd in Delft.

Middelen
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
- het bevorderen van de verdere ontwikkeling en uitrol van het concept Onderwijs on Stage;
- het stimuleren en uitdragen van het concept Onderwijs on Stage en het vergroten van de naamsbekendheid daarvan;
- het werven en beheren van het voor dit doel benodigde fondsen, giften en schenkingen.

Contact met Stichting Backstage: bestuur@stichtingbackstage.nl

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: